Mesafeli Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Ünvan SARAÇ GIDA YAKACAK NAKLİYE OTO ALIM SATIMI KIRTASİYE HAYVAN Limited Şirketi (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
Adres Trabzon Yolu Üzeri İkisu Bedirgan Düzü Mevkii Merkez / GÜMÜŞHANE
Telefon +90 532 643 46 19
Faks  
E-posta fabrika@gumuspestil.com
 
2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı / Adı Soyadı  
Ürün Teslimat Adresi  
Fatura Teslimat Adresi  
Telefon  
E-posta  

3. KONU
İşbu konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait +90 532 643 46 19 numaralı hat üzerinden ya da www.gumuspestil.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatları belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin cinsi, miktarı, boyu, temel özellikleri , birim fiyatı, satış bedeli ve kargo ücreti gibi bilgiler açıklanmaktadır.

5.ÖDEME ŞEKLİ
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunalabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Havale ile ödemesini yapacağınız siparişlerde 3 iş günü içinde ödemesini yapmadığınız siparişiniz sistem tarafından iptal edilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar müşteriye aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini fabrika@gumuspestil.com e-posta adresine iletiniz veya üye bölümünden "Havale Bildirimi" kısmından bildiriniz.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ,ALICI,ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini,yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

6. SEVKİYAT
Kargo ve teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün bedeline dahil değildir.SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'yaaittir.Teslimat , ürün ağırlığına,miktarına,boyutlarına bağlı olarak anlaşmalı kargo şirketleri veya nakliyat firmalarıyla ALICI'nın yukarıda belirtilen 'Ürün Teslimat Adresi'ne teslim edilecektir.

Mal / hizmetin teslimi ALICI'nın talep ettiği adreste kendisine yapılır.Kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI mal / hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
ALICI'nın siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ve miktarda ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.
Tüketici teslim almadan önce ürünlerin muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder.

7.GENEL HÜKÜMLER
7.1. ALICI, +90 532 643 46 19 numaralı hattı arayarak (arama normal tarifeden ücretlendirilir) ya da www.gumuspestil.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve telefon/internet ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.gumuspestil.com İnternet Sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
7.2. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ............ tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
7.3. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. İşbu belgeyle Ön bilgilendirme ya da satış sözleşmesine konu mal ve hizmete ilişkin fiyat taahhütlerinin geçerlilik süresi siparişin verildiği andan itibaren 30 dakika ile sınırlıdır.
7.4. SATICI,sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
7.5. SATICI,haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’ yı bilgilendirip onay alarak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde (stokdabulunmaması,tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse,bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirererek siparişi iptal edebilir.
7.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI' nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
7.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine veya teslim edilmesini istediği kurum veya kişilere teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
7.9. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle veya haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

8. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI
Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini saklı tutar. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.

9. GEÇERLİLİK SÜRESİ
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICI'nın müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI'ya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.
Beşeri / teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla girilen siparişler yapılacak bilgilendirme sonrasında, iptal edilecektir.
Hızlı Erişim
Ana Sayfa
Sizin İçim Seçtiklerimiz
En Çok İlgi Görenler
Kurumsal
Kurumsal
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Ödeme Şekilleri
Whatsapp Görüşmesi Başlat